Project Zambia

Gezondheidscentrum Zambia door Bouwbedrijf Verwer

Bouwbedrijf Verwer in Marknesse is al jaren betrokken bij Ukwimi, een gebied in Zambia. Tijdens zijn studie hts bouwkunde krijgt Rudi Verwer de kans om een buitenlandse ontwerpopdracht in Zambia uit te voeren. In Ukwimi is behoefte aan een gezondheidscentrum. De inwoners moeten tot dan toe voor medische zorg 80 kilometer over een zandweg afleggen. Ukwimi is een bijzonder gebied. Vanwege burgeroorlogen in de buurlanden komen er in de negentiger jaren veel vluchtelingen naar Zambia. Er wordt een gebied ontgonnen waar de overheid, de VN en het Rode Kruis de vluchtelingen huisvesten, voeden, onderwijs bieden en zorgen voor wetshandhaving. Wanneer in de buurlanden de rust is teruggekeerd, trekken veel vluchtelingen naar hun thuisland. De geldstroom voor medische zorg, politie en onderwijs droogt deels op. In Ukwimi wonen tegenwoordig weer zo’n 15.000 nieuwe inwoners. Een lokaal comité zoekt in 2006 een partij die de technische uitwerking van het gezondheidscentrum op zich wil nemen en hiervoor fondsen en financiën wil werven. Rudi en zijn medestudenten gaan de uitdaging aan.

 

Project Ukwimi

  • Gebied Ukwimi in Zambia heeft geen medische zorg dichtbij
  • Vraag Ukwimi: technische uitwerking bouw gezondheidscentrum Zambia
  • Tevens fondsen en financiën hiervoor werven
  • Rudi Verwer en 7 anderen werken het project uit
  • Zomer 2006 opstart project in Ukwimi
  • 2011 behandelkamer gereed
  • 2012 woning voor arts kliniek gebouwd
  • Toekomst: gebouw verder gereed maken, huisvesting personeel bouwen

 

Gezondheidscentrum in gebruik

Zomer 2006 gaan de studenten naar Ukwimi om het project op te starten. Samen met inwoners wordt de fundering uitgegraven en gestort, de wanden gemetseld en het dak gelegd. De jaren daarna gaat Rudi regelmatig terug om de voortgang te bekijken en te helpen. In 2011 is de behandelkamer in het gebouw gereed. Het jaar daarop kan de arts van de kliniek een woning betrekken die onder leiding van Bouwbedrijf Verwer is gebouwd. Langzaam maar zeker wordt het gezondheidscentrum een feit. De bewoners van Ukwimi hoeven niet langer 80 kilometer te reizen voor spoedeisende hulp en andere medische zorg, maar kunnen in hun eigen gebied terecht. In de toekomst wil het comité het gebouw verder afmaken en huisvesting voor het personeel creëren. Voor het project blijft geld nodig. Bouwbedrijf Verwer verwacht het project in Ukwimi nog tientallen jaren te blijven steunen. Neem voor meer informatie of een lezing gerust contact op met Rudi Verwer. Donaties voor het project blijven welkom op NL27 RABO 0148 1818 13!